Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.17.10 Friv.org.julehjælp

Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, som er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Siden er opdateret med et nyt regnskabsskema for 2021. Se under Øvrigt materiale (den 30. november 2021)

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 26. juni 2020 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, som er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landsdækkende, frivillige organisationer, der uddeler julehjælp.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er familier med børn, som er økonomisk klemte samt socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Projektperiode

Uddeling af julehjælp skal gennemføres i december 2020 og gentages i december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til organisationens arbejde med direkte julehjælp til målgruppen, og tilskuddet skal anvendes til dette. Direkte julehjælp består typisk af fødevarer til en julemiddag og eventuelt en julegave til børnene. Julehjælpen kan udleveres som naturalier, gavekort til fødevarebutikker, legetøjskæder, sportsbutikskæder eller lignende.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 9,7 mio. kr. i 2020 og 2021 til ansøgningspuljen, der fordeles ligeligt mellem de to projektår.

Finanslovskonto

§ 15.26.17.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 30/11 2021