Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.17.10 Friv.org.julehjælp

Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, der er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 17. august 2022 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, der er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landsdækkende, frivillige organisationer der uddeler julehjælp.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er familier med børn, som er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Projektperiode

Uddeling af julehjælp skal gennemføres i december 2022 og gentages i december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til organisationens arbejde med direkte julehjælp til målgruppen, og tilskuddet skal anvendes til dette. Direkte julehjælp består typisk af fødevarer til en julemiddag og eventuelt en julegave til børnene. Julehjælpen kan udleveres som naturalier, gavekort til fødevarebutikker, legetøjskæder, sportsbutikskæder eller lignende.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 9,8 mio. kr. i 2022 og 2023 til ansøgningspuljen, der fordeles ligeligt mellem de to projektår.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på de to kalenderår. 

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal skifte mellem kalenderår via pilene på budgetfanen. 

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning i oktober 2022. 

Finanslovskonto

§ 15.26.17.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Ansøges der via Tilskudsportalen indtastes budgetskemaet direkte i skemaet på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 20/05 2022