Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.15.60 Efterud inst.type

Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvist lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 2. november 2021 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til godkendte delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personale på institutionen eller afdelingen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger. 

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2021 til 30. november 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge

Midler til fordeling

Der afsat i alt 1 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.26.15.60. (§ 15.75.20.70. frem til og med 2018).

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning medio december 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. Der ansøges ved at klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 10/12 2021