Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.15.60 Efterud inst.type

Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

Ansøgningspuljen har til formål at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

Der gøres opmærksom på, at en ny version af budgetskema ligger under Ansøgningsmateriale (opdateret den 29. september 2020).

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 2. oktober 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljen har til formål at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er godkendte delvis lukkede institutioner/afdelinger for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personalet på institutionen/afdelingen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er personale på delvis lukkede afdelinger/institutioner.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2020 til 30. november 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Efteruddannelse af personale på delvis lukkede afdelinger/institutioner. 

Midler til fordeling

Der afsat i alt 1 mio. kr. i perioden 2020-2021 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.26.15.60. (§ 15.75.20.70. frem til og med 2018)

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 08/03 2021