Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.15.60 Efterud inst.type

Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

Ansøgningspuljen har til formål at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

Ansøgningsfrist

8. juli 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljen har til formål at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er godkendte delvis lukkede institutioner/afdelinger for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personalet.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er personale på delvis lukkede institutionstyper.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlernes skal anvendes til efteruddannelse af personale på delvis lukkede institutionstyper.

Midler til fordeling

Der udmeldes i alt 1,0 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.26.15.60. (§ 15.75.20.70. frem til og med 2018)

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 06/04 2020