Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.09.22 Sommerferiehjælp

Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Den 10. marts 2022 er budgetskemaet opdateret. Det opdaterede budgetskema bedes anvendt ved ansøgning.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

31. marts 2022 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferieophold.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere får svar på ansøgningen i maj 2022.

Projektperiode

Sommerferieopholdene skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2022 og gentages i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2023. De opfølgende aktiviteter skal i begge projektår afholdes i perioden mellem sommerferieopholdet og indtil den 31. maj året efter sommerferieopholdet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 9,8 mio. kr. i 2022 og 2023 til ansøgningspuljen, der fordeles ligeligt mellem de to projektår.

Finanslovskonto

§ 15.26.09.22.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 29/06 2022