Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.09.22 Sommerferiehjælp

Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

NY ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 21. april 2020 kl. 12.00 (Tidligere 14. april 2020 kl. 12:00)

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferieophold.

Projektperiode

Sommerferieopholdene skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2020 og gentages i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2021. De opfølgende aktiviteter skal i begge projektår afholdes i perioden mellem sommerferieopholdet og indtil den 31. maj året efter sommerferieopholdet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 9,7 mio. kr. i 2020 og 2021 til ansøgningspuljen, der fordeles ligeligt mellem de to projektår.

Finanslovskonto

§ 15.26.09.22.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via E-boks kan uploade din ansøgning, medfølgende budget samt evt. bilag.


Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 28/04 2021