Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.02.20 Dok social praksis 2017

Styrket dokumentation af lovende social praksis

Formålet med ansøgningspuljen er, at kommuner kan søge om støtte til at kvalificere, metodebeskrive og dokumentere lovende praksis i den forebyggende indsatsvifte rettet mod to til fire forskellige målgrupper.

Ansøgningsfrist

 1. maj 2017 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er, at kommuner kan søge om støtte til at kvalificere, metodebeskrive og dokumentere lovende praksis i den forebyggende indsatsvifte rettet mod to til fire forskellige målgrupper.

Med lovende praksis menes praksisser på det sociale område, som har særlig stor sandsynlighed for at skabe progression og velfærd for borgerne og samfundet, men som endnu ikke er dokumenteret i forhold til effekt fx i et klassisk effektstudie. 
 
Dette skal bidrage til, at de lovende praksisser på sigt kan udbredes til andre kommuner, hvis de viser sig at have positive resultater for borgerne. Selve udbredelsen af praksisserne ligger dog uden for ansøgningspuljens formål. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Kommunerne kan i deres projekter indgå samarbejde med relevante sociale tilbud, som enten er kommunale, selvejende eller private. Hvis kommunen indgår i samarbejde med sociale tilbud i forbindelse med projektet, skal der til ansøgningen medsendes en samarbejdsaftale herfor.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte børn og unge og deres familier, der har behov for særlig støtte, eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte.

Socialstyrelsen vil i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningerne udvælge praksisser eller indsatser målrettet to til fire målgrupper med henblik på at sikre, at der beskrives og dokumenteres flere lovende praksisser med tilnærmelsesvis samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. juli 2017 til 31. december 2019. 

Kommunen skal deltage i hele projektperioden. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ansøges om midler til at kommunen sammen med en ekstern leverandør kvalificerer, metodebeskriver og dokumenterer resultaterne af en tidlig og forebyggende indsats eller praksis, som kommunerne anvender i dag med lovende resultater, samt til at kommunen indgår i formidlingsaktiviteter i projektets sidste år.

Midler til fordeling

Der er samlet 12,1 mio. kr. til fordeling til forventeligt 7-8 kommuner.

Finanslovskonto

§ 15.26.02.20.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 06/10 2020