Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.01.40 Fritidspas forebyg Mentor

Mentorkommuner til fritidspas

Formålet med puljen er primært at give økonomisk støtte til frikøb af medarbejdere i nuværende fritidspaskommuner, der ønsker at blive mentorkommune for nye fritidspaskommuner.

Ansøgningsfrist

1. oktober 2014.

Formål

Formålet med puljen er primært at give økonomisk støtte til frikøb af medarbejdere i nuværende fritidspaskommuner, der ønsker at blive mentorkommune for nye fritidspaskommuner. Målet er herigennem at etablere bæredygtige og udbytterige mentorordninger, hvor nye projektkommuner matches med erfarne fritidspas-kommuner.

Dette skal bidrage til det overordnede formål om at udbrede anvendelsen af fritidspasordninger til udsatte børn og unge i en række kommuner, som ikke allerede har en sådan ordning.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, der deltager i ministeriets nuværende initiativ ”Udbredelse af erfaringer med forsøg med fritidspas.

Målgruppe

Den overordnede målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrene.

Den direkte målgruppe for denne pulje er de 20 kommuner, der har deltaget i projektet ”Udbredelse af erfaringerne med forsøg med fritidspas”.

Projektperiode

1. januar 2015 til 31. december 2016.

Hvad kan der søges støtte til?

Lønudgifter i forbindelse med frikøb af medarbejder, som indgår i mentorfunktionen, transport, øvrige udgifter som fx mødeforplejning.

Midler til fordeling

1,69 mio.kr. Der kan maksimalt søges om 56.400 kr. pr. år.

Finanslovskonto

§ 15.26.01.10.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 24/02 2021