Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.01.40 Fritidspas forebyg Implementering

Implementeringsstøtte til opstart af Fritidspasordninger

Formålet med projektet er at udbrede anvendelsen af fritidspas til yderligere 10-15 kommuner. Midlerne skal bruges til aktiviteter, der kan støtte implementeringen af fritidspasordninger i kommuner, der ikke allerede har en sådan ordning.

Ansøgningsfrist

1. oktober 2014.

Formål

Formålet med projektet er at udbrede anvendelsen af fritidspas til yderligere 10-15 kommuner. Midlerne skal bruges til aktiviteter, der kan støtte implementeringen af fritidspasordninger i kommuner, der ikke allerede har en sådan ordning.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, der ønsker at opstarte en fritidspasordning, og som ikke allerede har en sådan ordning.

Målgruppe

Udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrene.

Projektperiode

1. januar 2015 til 31. december 2015.
Socialstyrelsen giver i
mplementeringsstøtte i perioden 5. januar 2015 til 31. december 2016.

Hvad kan der søges støtte til?

Lønudgifter i forbindelse med opstart af projekt, transport, aktiviteter, formidling, lokaler, kontorhold, mindre materiale anskaffelser, støtte til kontingent, udstyr mm, lovpligtige forsikringer, revisionsudgifter.

Midler til fordeling

2,25 mio.kr. Der kan maksimalt søges om 150.000 kr.

Finanslovskonto

§ 15.26.01.10.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 29/09 2020