Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.25.04.10 Flere pædagog assist

Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Ansøgningspuljens formål er, at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.
Ansvaret for projekter på dagtilbudsområdet er overgået til Undervisningsministeriet. Projekter, der har fået tilsagn om tilskud fra denne ansøgningspulje, er i den forbindelse overgået til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet STUK, som fremover vil varetage sagsbehandlingen af henvendelser, rapporter, regnskaber mv. Henvendelser, regnskaber og rapporter skal fremover ikke indsendes til Socialstyrelsens Tilskudsportal, men skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet STUK til .

Ansøgningsfrist

5. juni 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er, at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommuner, som søger på vegne af kommunale institutioner, selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger.
Der kan ikke søges tilskud på vegne af daginstitutioner, der har fået tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner i 2018.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne fra puljen skal anvendes til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner, hvor der er mange sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 759,7 mio. kr. til ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen udmeldes med 42,7 mio. kr. i 2019 og 239,0 mio. kr. i 2020-2022.

Finanslovskonto

§ 15.25.04.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 29/09 2020