Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.11.74 kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Ansøgningspulje om kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er økonomisk krise som følge af COVID-19.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 31. august 2020. Ansøgninger blev behandlet løbende.

Formål

Formålet er at yde bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er økonomisk krise  som følge af COVID-19.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud. Ansøger skal have en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct. eller have/have haft forbud mod at holde åbent på grund af COVID-19.

Målgruppe

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud. Ansøger skal have en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct. eller have/have haft forbud mod at holde åbent på grund af COVID-19.

Kompensationsperiode

Fra den 9. marts  til den 8. juli 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Bidrag til dækning af faste omkostninger som følge af COVID-19

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen finansieres af den samlede bevilling på 200,0 mio. kr. i alt til de to kompensationsordninger efter FL § 15.11.74. (kompensation for lønomkostninger og kompensation for faste omkostninger).

Finanslovskonto

§ 15.11.74.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Se ordning for kompensation af løn. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 14/01 2021