Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.11.74 lønkompensation som følge af COVID-19

Ansøgningspulje om kompensation for lønudgifter som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af lønudgifter til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Ansøgningsfristen for kompensation til dækning af lønudgifter som følge af COVID-19 er forlænget til den 20. september 2020. 

Derudover er kompensationsperioden blevet forlænget til og med den 29. august 2020. 

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

NY Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 20. september 2020 (Tidligere den 30. juli 2020.)

Ansøgninger blev behandlet løbende.

Formål

Formålet er at yde bidrag til dækning af lønudgifter til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud.

Målgruppe

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., som har måttet hjemsende ansatte og som ellers måtte afskedige ansatte grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af COVID-19.

Kompensationsperiode

fra den 9. marts 2020 til og med 29. august 2020. 

Hvad kan der søges støtte til?

Bidrag til dækning af lønudgifter som følge af COVID-19.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen finansieres af den samlede bevilling på 200  mio. kr. i alt til de to kompensationsordninger efter FL § 15.11.74. til henholdsvis kompensation for lønomkostninger og kompensation for faste omkostninger.

Finanslovskonto

§ 15.11.74.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Se ordning for kompensation af faste udgifter. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 14/01 2021