Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.11.44.25. Udsatte boerns trivsel og laering

Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19

På denne side kan I finde information om direkte tilskud til 25 navngivne kommuner ifm. aftalen ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19” (§ 15.11.44.25.)

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordeling af tilskud her

Baggrund

Social- og Ældreministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om at understøtte, at børn og unge i udsatte positioner får hjælp til at indhente et fagligt efterslæb på grund af COVID-19. Der er i alt afsat 77 mio. kr. til initiativet, heraf finansierer Novo Nordisk Fonden 50 mio. kr.

Konkret betyder det, at 25 kommuner har fået et direkte tilskud til at implementere vidensbaserede indsatser i grundskolen. Kommunerne er udvalgt på baggrund af registerdata over andel børn og unge i udsatte positioner.

Formålet

Formålet med tilskuddet er at bidrage til at komme de mest udsatte børns faglige efterslæb til livs gennem en længerevarende og skaleret indsats med begyndelse i skoleåret 2021/2022.

Anvendelse af tilskuddet

Tilskuddet skal anvendes til at iværksætte en eller flere konkrete vidensbaserede indsatser fra en medfølgende guide. De valgte indsatser skal hænge naturligt sammen med det enkelte barns skole, hverdag og evt. med andre særlige indsatser rundt om barnet og skal bidrage til lokal kapacitetsopbygning.
Forud for igangsættelse af tilskuddet skal der gennemføres lokal screening af hvilke børn, der ligger inden for målgruppen og deres behov.

Bevilling

77 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.11.44.25.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 15/03 2022