Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 07.18.19.50 Udlodning sær soc

SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Ansøgningsfrist

27. juni 2019.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller i en svær livssituation.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2019 til 30. november 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til projekter, der styrker den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der kan således ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. Projekterne skal fremme deltagelse i frivillige fællesskaber samt være landsdækkende eller dække et større geografisk område.

Midler til fordeling

Der er i alt 14.876.965 kr. til fordeling.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.50.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 06/04 2020