Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 07.18.19.50 Udlodning sær soc

Udlodningspuljen til særlige sociale formål - SærligSoc

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Bemærk: Ansøgningspuljen forventes at blive udmøntet i starten af december 2020. 

Ansøgningsfristen er forlænget til den 12. oktober 2020 kl. 12.00

Husk at vedhæfte relevant dokumentation, der bekræfter, at din organisation er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område. Modtager din organisation tilskud fra en anden udlodningspulje (ULHAN eller ULFRI), kan journalnummer for den pågældende tilskudssag anvendes som dokumentation.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist var den 12. oktober 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller i er en svær livssituation.

Projektperiode

Projektperioden kan vare op til to år. Perioden er 1. december 2020 til 30. november 2022. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til afholdelse af sociale aktiviteter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer for målgruppen.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 6,9 mio. kr. i perioden 2020 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.50.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.


Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 09/03 2021