Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 07.18.19.40 Lands friv.soc.org

Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

19. april 2022 kl. 12.00

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel
interessevaretagelse.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Målgruppe

Borgere inden for det sociale område

Projektperiode

1. januar 2022 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til drift. 

Midler til fordeling

Der er ca. 58,6 mio. kr. i ansøgningspuljen. Midlerne fordeles til de tilskudsberettigede ansøgere på baggrund af følgende to principper:

1) 33 pct. af de samlede midler fordeles efter organisationernes omsætning og

2) 67 pct. af de samlede midler fordeles efter organisationernes egenfinansiering. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.40.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet ultimo maj 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 29/06 2022