Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 07.18.19.40 Lands friv.soc.org

Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

NY ansøgsningsfrist

Ansøgningsfristen var den 3. april 2020 kl. 12.00 (tidligere 20. marts 2020 kl. 12.00.)

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel
interessevaretagelse.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Målgruppe

Socialt udsatte borgere i Danmark.

Projektperiode

1. januar 2020 til 31.december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Driftsstøtte til socialt arbejde.

Midler til fordeling

Der er min. 56,1 mio. kr. i ansøgningspuljen til fordeling mellem de tilskudsberettigede organisationer. 

Finanslovskonto

§ 07.18.19.40.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via E-boks kan uploade din ansøgning, medfølgende evt. bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 14/01 2021