Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 07.18.19.30UdlodningspuljeÆldreorg.

Ansøgningspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer

Bemærk, at grundet fejl i en afkrydsningsboks i ansøgningsskemaet, er skemaet opdateret den 20/09 2022. Ansøger bedes benytte det nye ansøgningsskema. 

Ansøgningsfrist

28. oktober 2022 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Der ydes tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er den ansøgende organisations medlemmer, der er fyldt 65 år 

Projektperiode

1. januar 2022 til 31. december 2022 

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer. 

Midler til fordeling

29,2 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal bladre mellem kalenderår via pilene øverst på budgetfanen. 

Finanslovskonto

§ 07.18.19.30. 

Tidshorisont

Det forventes at ansøgerne får svar på ansøgningen i november. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Ansøges der via Tilskudsportalen skal budgetskemaet udfyldes og vedhæftes på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsmateriale

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes på fanen "Projektets indhold" i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen) 

Sidst opdateret 20/09 2022