Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 07.18.19.20 Udl. handicaporg

Ansøgningspulje til driftsstøtte til handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

Ansøgningspuljens formål er at yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningsfrist

6. maj 2022 kl. 12.00

Formål

At yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningspuljen består af to delpuljer:

  • Handicap-delpuljen
  • Sjældne-delpuljen

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

  • Handicap-delpuljen: Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet. 

  • Sjældne-delpuljen: Landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer. 

Målgruppe

  • Handicap-delpuljen: Personer med handicap og pårørende.

  • Sjældne-delpuljen: Personer med handicap og pårørende. I denne delpulje er der tale om borgere med en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til drift. 

Midler til fordeling

  • Handicap-delpuljen: ca. 88,2 mio. kr.

  • Sjældne-delpuljen: ca. 2,2 mio. kr.
Midlerne fordeles mellem kvalificerede ansøgere efter en fordelingsnøgle.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.20.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i juni 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af ansøgningen ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Se i det respektive ansøgningsskema, hvilke bilag der skal vedhæftes ansøgningen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Materiale 2022

Materiale 2021

Materialer 2020

Materialer 2019

Materialer 2018

Materialer 2017

Sidst opdateret 08/09 2022