Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Aftaler bag puljerne

Aftaler bag puljerne

Her kan du få overblik over satspuljeaftaler og andre politiske aftaler på tilskudsområdet.

Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af de årlige satspuljeforhandlinger og den årlige aftale om finansloven.

Hvis du i god tid ønsker at orientere dig om ansøgningspuljerne, kan du læse anmærkningsteksterne for ansøgningspuljerne i finanslovens § 15 for Social- og Indenrigsministeriet og i de årlige satspuljeaftaler.

På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside kan du læse finanslovene og finanslovsforslag på Social- og Indenrigsministeriets område:

Læs finansloven for 2019 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2018 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf) 

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du se alle satspuljeaftalerne fra 2011-19 samt aftalerne for Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på voksenområdet.

Læs satspuljeaftalerne 2014-19  

Læs aftalerne for Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på voksenområdet

Sidst opdateret 02/10 2019