Gå til indhold

Oplysningsskrivelse

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om lønkompensation pga. COVID-19

Din organisation har ansøgt om lønkompensation på grund af COVID-19. Kompensationspuljen administreres af Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen skal oplyse dig om, at vi behandler de personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen, herunder navn, CPR-nummer samt oplysninger om dine lønforhold.

Socialstyrelsen behandler de indsendte personoplysninger efter vores myndighedshjemmel, jf. art. 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen og § 11 i databeskyttelsesloven.

Når vi behandler dine indsendte personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen flere rettigheder. Det betyder bl.a., at du har ret til indsigt og i visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og til at gøre indsigelse mod vores behandling af de omfattede personoplysninger.

Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet. Efterfølgende overføres de til arkiv jf. bestemmelserne i arkivloven.

I øvrigt henviser vi til vores persondatapolitik, hvor det fremgår, hvem der kan kontaktes, hvis der opstår spørgsmål til Socialstyrelsens behandling af de omfattede personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Sidst opdateret 22/06 2020