Gældende regler for tilskudsområdet

Her kan du orientere dig om regler på tilskudsområdet samt finde politiske aftaler bl.a. finansloven og satsreserveaftalen.

Der kan være en række spørgsmål i forbindelse med ansøgning af midler fra en ansøgningspulje eller afrapportering i form af udfyldelse af rapporter og regnskab. Socialstyrelsen har derfor samlet gældende regler, vejledninger og politiske aftaler for ansøgningspuljer på denne side.

Du kan bl.a. finde betingelser for tilskudsmodtagere, samt gældende politiske aftaler på Social- og Indenrigsministeriets område. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Til ansøgere

Når du ansøger en pulje, er der flere forskellige bestemmelser, du skal overholde. Særligt i forhold til indsendelse af budget skal du for eksempel bruge statens lave kørselstakst til kørsel i egen bil.

Til brug for udarbejdelse af budget har Socialstyrelsen også udarbejdet en vejledning. 

Læs vejledning om udarbejdelse af budget.

Find statens kørselstakser. 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om lønkompensation pga. COVID-19

Til tilskudsmodtagere

Når du modtager tilskud fra en ansøgningspulje, er der en række betingelser, du skal leve op til. 

Læs betingelser for tilskudsmodtagere 2020

Derudover skal du som tilskudsmodtager også afrapportere i form af rapporter og regnskab inden for de frister, der fremgår af dit tilskudsbrev. Hvis du modtager udlodningsmidler er du omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision af tilskuds for udlodningsmidler. 

Læs bekendtgørelse om regnskab og revision af tilskud for udlodningsmidler. 

Du skal endvidere indsende rapporter og regnskab. Socialstyrelsen har udarbejdet skabeloner for rapporter og regnskab. Skabelonerne findes også på de enkelte puljespecifikke sider. 

Find skabeloner til statusrapport, standardrapport, regnskab og projekterklæring

Politiske aftaler

Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af de årlige reservepuljeforhandlinger og den årlige aftale om finansloven.

Hvis du i god tid ønsker at orientere dig om ansøgningspuljerne, kan du læse anmærkningsteksterne for ansøgningspuljerne i finanslovens § 15 for Social- og Indenrigsministeriet og i de årlige reservepuljeaftaler.

På Finansministeriets hjemmeside kan du læse finanslovene og finanslovsforslag på Social- og Indenrigsministeriets område: 

Læs finansloven for 2020 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2019 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2018 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf) 

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du se alle satspuljeaftalerne fra 2011-19 samt aftalerne for Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på voksenområdet.

Læs aftale om udmøntning af reserven 2020 til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Læs satspuljeaftalerne 2014-19  

Læs aftalerne for Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på voksenområdet

Rammerne for tilskudsadministation

Socialstyrelsen er en statslig myndighed. Ud over de juridiske rammer, der findes i finansloven og aftaletekster, er der i staten fastsatte regler og retningslinjer for tilskudsforvaltning.

Det drejer sig bl.a. om følgende regler og vejledninger:

  • Forvaltningsloven
  • Offentlighedsloven
  • Budgetvejledningen
  • Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning
  • Ombudsmandens retningslinjer for god forvaltningsskik
  • Rigsrevisionens anbefalinger
Sidst opdateret 24/09 2020