Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Nyheder om puljer og tilskud

Nyheder om ansøgningspuljer og driftstilskud

Her finder du en oversigt over nyheder om Socialstyrelsens ansøgningspuljer og driftstilskud, høringer samt andre nyheder om ansøgningspuljer og puljeadministration. Se listen her:
14/11 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje om videreudvikling af en skoleindsats for 9-14- årige børn med voldsom eller aggressiv adfærd. Der er fokus på forløb for både klassen og forældre. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

10/11 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Tidlig opsporing af mistrivsel hos skolebørn

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje til videreudvikling af en model, der skal hjælpe børn i mistrivsel. Modellen har fokus på tidlig opsporing af børnene og handleveje for det pædagogiske personale. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

27/10 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder via kompetenceudvikling af medarbejderne. Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

25/10 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Støtte til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Der er udmeldt en ansøgningspulje til fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede. Ansøgningsfrist: 8. december 2022.

30/09 2022 | Ansøgningspuljer

Frivilligcentre kan nu søge om at komme på finansloven

Der er udmeldt en ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG). Ansøgningsfrist: 11. november 2022 kl. 12:00.

30/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger

Der er udmeldt en ansøgningspulje til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 4. november 2022 kl. 12.00.

13/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at unge med handicap får en bedre overgang til voksenlivet. Ansøgningsfrist: 1. november 2022 kl. 12.00.

13/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

13/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Der er udmeldt en ansøgningspulje om videreudvikling af en skoleindsats for 9-14-årige børn med voldsom eller aggressiv adfærd. Der er fokus på forløb for både klassen og forældre. Ansøgningsfrist: 1. november 2022 kl. 12:00.

02/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber. Socialstyrelsen udvikler en ny indsats til målgruppen og inviterer kommuner og samarbejdspartnere fra civilsamfundet med i et partnerskab om at modne og tilpasse indsatsen. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

Viser 1-10 af 176. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 18
Sidst opdateret 11/12 2019