Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Kontakt > Tekniske spørgsmål

Tekniske spørgsmål

Her kan du læse, hvad du skal gøre, når du oplever tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af din ansøgning.

Hvis der opstår it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til en ansøgningspulje, skal du kontakte Brugersupport hos e-Boks (Ekstern link).

Hvis du ikke kan få løst problemer i e-Boks og dermed ikke kan indsende din ansøgning før ansøgningsfristens udløb, skal du kontakte Tilskudsforvaltning via mail (tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb. Du skal i den forbindelse fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal du indsende følgende:

  • dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb
  • dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et skærmbillede af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt)

Hvis dokumentationen ikke kan fremsendes, afvises modtagelsen af ansøgningen. I begge tilfælde skal du som ansøger fremsende din ansøgning, det tilhørende budget og evt. bilag til ansøgningen til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser, som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Sidst opdateret 18/03 2020