Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Kontakt > Indsendelse af regnskaber/revisorerklæring

Indsendelse af regnskaber

Læs, hvad du skal gøre, hvis du som modtager af driftstilskud eller projekttilskud skal indsende regnskaber, revisionsprotokol eller revisorerklæring i forbindelse med din tilskudssag.

Modtager du driftstilskud eller projekttilskud og skal indsende regnskaber, revisionsprotokol eller revisorerklæring i forbindelse med din tilskudssag, skal du gøre det via formularen her på siden.

Formularen åbner et vindue til e-Boks. Du skal bruge din organisations NemId til identifikation.

Journalnummeret skal fremgå af korrespondancen.

Vejledning til indsendelse af regnskaber

Sådan vedhæfter du regnskaber

Indsend regnskaber via e-Boks

Har din organisation ikke mulighed for at indsende dokumentet via e-Boks, kan det i stedet sendes via sikkermail.

Anvendes denne mulighed, skal dokumentet sendes fra en sikkermail i din organisation til adressen sikkermail.oekonomi@socialstyrelsen.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med din sag, bedes du kontakte regnskabsenheden i Økonomi i Socialstyrelsen. Skriv til regnskab@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 18/06 2021