Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Kontakt > Indsendelse af regnskaber/revisorerklæring

Indsendelse af regnskaber

Læs, hvad du skal gøre, hvis du som modtager af driftstilskud eller projekttilskud skal indsende regnskaber, revisionsprotokol eller revisorerklæring i forbindelse med din tilskudssag.

Modtager du driftstilskud eller projekttilskud og skal indsende regnskaber, revisionsprotokol eller revisorerklæring i forbindelse med din tilskudssag, skal du gøre det via e-Boks.

Indsend regnskab via e-Boks (link til din e-Boks)

Har din organisation ikke mulighed for at sende dokumentet via ovenstående link til e-Boks, kan dokumentet i stedet fremsendes via sikkermail.

Anvendes denne mulighed, skal dokumentet sendes fra en sikkermail i din organisation til adressen sikkermail.oekonomi@socialstyrelsen.dk.

Bemærk at journalnummeret skal fremgå af korrespondancen.

Har du spørgsmål i forbindelse med din sag, bedes du kontakte regnskabsenheden i Økonomi i Socialstyrelsen. Skriv til regnskab@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 16/05 2022