Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Kontakt > Foranstaltninger ifm. COVID-19

Foranstaltninger i forbindelse med COVID-19

Her finder du en oversigt over de tiltag, som Tilskudsforvaltning administrerer på baggrund af COVID-19.

Socialstyrelsen opfordrer alle tilskudsmodtagere til at følge Sundhedsstyrelsens samt øvrige myndigheders anbefalinger i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus.

Socialstyrelsens Tilskudsforvaltning har i den forbindelse taget en række tiltag i forhold til tilskudsadministrationen under den aktuelle situation.

Nedenfor kan du orienterer dig om, hvad du som tilskudsmodtager skal være opmærksom på, hvis der opstår ændringer i dit projektet på grund af coronavirus.

Derudover har vi samlet alle nyheder fra socialstyrelsen.dk omhandlende coronavirus og tiltag i Tilskudsforvaltning.

Fold alle teksterne ud eller ind

Opmærksomhedspunkter for tilskudsmodtagere

Ansøgningsfrister

For at sikre, at alle ansøgere har mulighed for at søge Socialstyrelsens puljer, forlænges ansøgningsfristerne på de puljer, som har frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 15 med 14 dage. For puljer, der har ansøgningsfrist i uge 16, forlænges fristen en uge. De nye ansøgningsfrister vil snarest fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside under de enkelte puljer. 

Gå til nyheden om ændrede frister

Frister for regnskab og rapporter

Derudover flyttes alle frister for regnskaber og rapporter med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 med 14 dage fra den dato, der fremgår af tilskudsbrevet.

Gå til nyheden om ændrede frister

Frister for driftstilskudsmodtagere

Fristerne for indsendelse af årsregnskaber og afrapportering på målplaner eller udviklingsplaner udskydes til den 30. maj 2020.

Gå til nyheden om ændrede frister

Nødpulje til kompensation for aflyste arrangementer

Der kan opnås kompensation for de aflyste arrangementer på grund af Covid-19.

Gå til siden om nødpuljen

Ændring i projekter som følge af  COVID-19

Tilskudsmodtagere kan ansøge om at forlænge projektperioden for eksisterende projekter som følge af COVID-19-situationen.

Der kan også søges om andre ændringer, fx aflysninger af aktiviteter.

Gå til nyheden om ændringer i projekter

Hvis en aktivitet (fx et arrangement, implementering, afprøvning eller lignede) aflyses, men I har udgifter til det, fordi der er indgået bindende aftaler, der ikke kan opsiges med kort frist, skal I dokumentere udgiften i forbindelse med, at I aflægger regnskab. Der skal udfyldes en særlig skabelon i den forbindelse.

Skabelon til regnskabsspecifikationer i forbindelse med COVID-19

Ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

Gå til siden om ansøgningspuljen

Nyheder om Social- og Indenrigsministeriets tiltag

Ekstra hjælp til udsatte børn

Mange udsatte børn og deres forældre har særlig brug for støtte under coronakrisen. Ni forskellige organisationer får nu tilskud til rådgivning og praktisk hjælp til de mest udsatte familier. Gå til nyheden.

Akut støtte til hjemløseorganisationer

Mange herberger og væresteder oplever kapacitetsproblemer i forbindelse med coronakrisen. Folketinget afsætter derfor 5,5 mio. kr. i akut støtte til en række organisationer på området. Gå til nyheden.

Penge på vej til nødpladser på kvindekrisecentre

Regeringen har indgået aftale om oprettelse af omkring 55 nødpladser på kvindekrisecentre fordelt over hele landet. Gå til nyheden.

Ekstra midler til nødovernatning under coronaudbruddet

Social- og Indenrigsministeriet afsætter ekstra midler, så nødherberger kan holde åbent indtil udgangen af april 2020. Gå til nyheden.

Ny politisk aftale om hjælp til sårbare og udsatte grupper

Initiativer for ca. 215 mio. kr. skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tiden med COVID-19. Socialstyrelsen udmønter flere af initiativerne. Gå til nyheden.

Sidst opdateret 19/05 2020