Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Kontakt > Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Du skal være opmærksom på Socialstyrelsens registrering af dine personoplysninger jf. nedenstående beskrivelse. Ved at klikke på ”gå til indsendelse af ansøgning via e-Boks” eller ”gå til indsendelse af ansøgning via sikker mail bekræfter du, at du har læst og accepteret Socialstyrelsens registrering af dine personoplysninger.

Gå til indsendelse af ansøgning via e-Boks

Har din organisation ikke mulighed for at indsende ansøgningen via e-Boks, kan ansøgningen i stedet fremsendes via sikker mail.

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at vi behandler de personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen eller henvendelsen f.eks. dit navn og din mailadresse. Oplysningerne i din henvendelse behandles som led i Socialstyrelsens offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6, stk. 1, litra e, i databeskyttelsesforordningen. Socialstyrelsen træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for, at dine personoplysninger bliver behandlet sikkert.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen flere rettigheder. Det betyder, at du har ret til indsigt, og i visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Ønsker du mere information om dine rettigheder, henviser vi til vores persondatapolitik, hvor du også kan se, hvem du kan kontakte for at håndhæve disse rettigheder.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvis du er utilfreds med den måde, Socialstyrelsen behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet (ekstern link).

Sidst opdateret 08/10 2021