Gå til indhold

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration kan kontaktes på telefon og mail.

Du kan kontakte Socialstyrelsens Tilskudsadministration med dine spørgsmål, fx om

  • aktuelle og kommende ansøgningspuljer
  • din ansøgning
  • afgørelsen på din ansøgning
  • tekniske spørgsmål.

For spørgsmål vedrørende udbetaling af tilskud kan du kontakte Socialstyrelsens Økonomiafdeling. Tilskudsadministrationen og Økonomi kan kontaktes på telefon og mail.

Kontakt

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens Tilskudsadministration
Edisonsvej 1
5000 Odense C


Telefon, Tilskudsadministration:  72 42 41 33
E-mail: 
Sikkermail: 

Telefon, Økonomi: 41 93 24 30
E-mail, Økonomi:  

Telefonisk træffetid

Mandag - fredag kl. 10-14

Ressortansvar for ældreområdet

Ressortansvaret for ældreområdet er ved kongelig resolution af 21. januar 2021 overført fra Sundhedsministeriet til Social- og Ældreministeriet. Udmøntning og tilskudsadministration på det kommunale ældreområde under Serviceloven er dermed overflyttet til Socialstyrelsen.

Henvendelser vedr. tilskudsordninger, som er ressortoverført, skal fremover rettes til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen inddrager Sundhedsstyrelsens fagkontor på ældreområdet i besvarelsen af henvendelser vedrørende tilskudsordninger, når det vurderes hensigtsmæssigt, fx hvis Sundhedsstyrelsen har en særlig viden om ordningens historik, eller hvis der er behov for at trække på Sundhedsstyrelsens faglige viden om ældreområdet. Sundhedsstyrelsen understøtter ligeledes, at der sker en god overlevering af igangværende henvendelser til Socialstyrelsen. Igangværende projekter færdiggøres som udgangspunkt på de vilkår, som er udmeldt at Sundhedsministeriet i forbindelse med tildeling af tilsagn og som tilskudsmodtager skal man derfor forholde sig til de krav og retningslinjer, der er opstillet i Sundhedsministeriets tilsagn. På nye tilskudsordninger udmelder Socialstyrelsen ansøgningsproces og vilkår i takt med, at ordningerne udmøntes.

Henvendelse til Socialstyrelsen kan ske på telefon og mail, jf. kontaktoplysningerne på denne side.
Bemærk at Socialstyrelsens henvendelsesskabeloner vedr. udbetalingsblanket, ændringer af stamoplysninger, mm. anvendes ved henvendelse til Socialstyrelsen.

Læs mere om udbetalinger på ældreområdet her.

Svartider på henvendelser

Den forventede svartid fra Socialstyrelsens Tilskudsadministration er op til 3 uger. Ved mere komplekse henvendelser kan svartiden være længere. Det anbefales at kontakte Tilskudsadministrationen så snart, du fx kan se, at dit projekt ændrer sig, eller du oplever behov for at forlænge projektperioden. Tilskudsadministrationen afgør så hurtigt som muligt, om din anmodning kan imødekommes.

Kvittering for modtaget ansøgning

Hvis din ansøgningen er indsendt via Socialstyrelsen.dk med e-Boks, kan du tjekke, at din ansøgning er sendt under "Sendt post" i e-Boks. Her kan du både se tidspunkt, dato og indholdet af det afsendte materiale. Socialstyrelsen bestræber sig på at kvittere for modtagelsen af din ansøgning inden for 5 hverdage. Der kan dog opstå forsinkelser i tilfælde af ekstraordinær travlhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udmeldingen af nye ansøgningspuljer annonceres altid i Socialstyrelsens nyhedsbrev. Her kan du også følge med i andre nyheder omkring puljer og tilskudsadministration - og naturligvis i styrelsens øvrige nyheder på socialområdet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Informationsmøder

Socialstyrelsens Tilskudsadministration afholder løbende informationsmøder om ansøgningspuljer. Her kan du typisk både møde medarbejdere, som arbejder med tilskudsadministration, og medarbejdere fra andre fagområder.

Informationsmøderne giver mulighed for at få et godt overblik over kravene til ansøgningspuljerne.

Informationsmøderne annonceres også i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Sidst opdateret 01/06 2022