Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Generelle informationer om tilskud > Indsendelse af udbetalingsblanket

Indsendelse af udbetalingsblanket

Læs, hvad du skal gøre, hvis du som tilskudsmodtager skal indsende en udbetalingsblanket.

Har du fået tildelt et nyt tilskud, skal du via en blanket bekræfte, at du ønsker at modtage tilskuddet.

Er tilskuddet tildelt i april 2022 eller derefter, skal du ikke længere indsende en udbetalingsblanket. I stedet skal du indsende en tilkendegivelsesblanket, som du finder her:

Indsendelse af tilkendegivelsesblanket

Det fremgår af tilskudsbrevet, om du skal indsende en udbetalingsblanket eller tilkendegivelsesblanket.

Såfremt du er blevet bedt om at udfylde og indsende en udbetalingsblanket, kan du finde blanketten samt vejledning herunder. Blanketten kan indsendes via formularen her på siden. Formularen åbner et vindue til e-Boks. Du skal bruge din organisations NemID til identifikation.

For hurtigere udbetaling bedes udbetalingsblanketten indsendt hurtigst muligt.

Blanket til udbetaling (via NemKonto)

Indsend udbetalingsblanket via e-Boks (link til din e-Boks)

Har din organisation ikke mulighed for at indsende blanketten via ovenstående link til e-Boks, kan blanketten i stedet fremsendes via sikkermail.

Anvendes denne mulighed, skal blanketten underskrives og sendes fra en sikkermail i din organisation til adressen sikkermail.oekonomi@socialstyrelsen.dk

Udbetaling via NemKonto

Udbetaling sker fremover kun til NemKonto tilknyttet organisationens CVR-nummer.

Tryk her, for at læse mere om udbetaling via NemKonto.

Udbetaling af tilskud på ordninger på ældreområdet

Socialstyrelsen har i 2021 overtaget ansvaret for tilskudsordninger på ældreområdet, og har over en længere periode fået overdraget tilskudssagerne, herunder tidligere korrespondance og dokumentation i alle igangværende tilskudssager fra Sundhedsministeriet. Socialstyrelsen vil fremover stå for udbetalinger af tilskud, og har fokus på at sikre så hurtig udbetaling som muligt på alle igangværende tilskudssager.

Hvis du som tilskudsmodtager ikke allerede har fået et brev fra Socialstyrelsen om dit tilskud og proces for udbetaling, kan du forvente at modtage det snart. Udbetalingerne foretages på de vilkår, der har været gældende i henhold til Sundhedsministeriets tilsagnsbetingelser. Du vil derfor modtage en udbetaling, så snart Socialstyrelsen har gennemgået din sag ift. at sikre, at der er modtaget den korrekte dokumentation mv. for udbetaling. Hvis der mangler dokumenter eller informationer, vil du høre fra os. Socialstyrelsen forventer at have gennemgået alle sager og foretaget udbetalinger eller kontaktet dig om eventuelle udeståender senest inden udgangen af 1. kvartal 2022.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Socialstyrelsen på: 
Telefon, Tilskudsadministration:  72 42 41 33
E-mail: 

Sidst opdateret 03/10 2022