Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Driftstilskud > Kategorier af driftstilskudsmodtagere

Kategorier af driftstilskudsmodtagere

Modtager din organisation driftstilskud? Se her, hvilken kategori din organisation tilhører. Kategorierne har betydning for, hvilken dokumentation der skal sendes til Socialstyrelsen.

Driftstilskudsmodtagere er opdelt i forskellige kategorier. Den dokumentation du skal indsende til Socialstyrelsen, når du har modtaget et driftstilskud, afhænger af, hvilken kategori jeres organisation tilhører. Her på siden kan du orientere dig om de forskellige kategorier af organisationer.

De regelsæt, som de forskellige kategorier er underlagt, er beskrevet i ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet”. Se kapitel 2 for kategori A-institutioner, kapitel 3 for kategori B-institutioner, og kapitel 4 for Kategori C- og D-institutioner.

Find driftsbekendtgørelsen her

Vær opmærksom på fristerne for indsendelse af materiale. De generelle frister fremgår af denne side, men det er vigtigt, at I orienterer jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, hvor I kan se de specifikke frister for jeres organisation.

Gå til årshjul og frister for driftstilskudsmodtagere her

Fold alle teksterne ud eller ind

Kategori A

Jeres organisation er i kategori A, hvis:

 • staten har bidraget til jeres oprettelse og/eller fastsættelsen af jeres formål
 • jeres driftstilskud fra Socialstyrelsen er på 5 mio. kr. eller derover
 • jeres driftstilskud forventes at dække mere end 50 pct. af jeres samlede driftsudgifter
 • jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år eller derover

Hvis ovenstående gør sig gældende for jer, er I underlagt alle bestemmelser i budgetvejledningens punkt 2.4.9.

Læs Budgetvejledningens punkt 2.4.9. 

For både kategori A og B-institutioner er der udarbejdet såkaldte administrationsinstrukser. Administrationsinstrukserne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de mest centrale regelsæt og styringsforhold mv., som gælder for de omfattede institutioner.

Instrukserne beskriver også ansvars- og kompetencefordelingen mellem organisationens bestyrelse/ledelse på den ene side og Socialstyrelsen på den anden side.

Læs administrationsinstruks for kategori-A-institutioner

Kategori B

Jeres organisation er i kategori B, hvis:

 • I er en selvejende institution, frivillig forening, interesseorganisation mv., som er oprettet på privat initiativ, og hvor staten ikke har bidraget jeres oprettelse og/eller fastsættelsen af jeres formål
 • jeres driftstilskud fra Socialstyrelsen er på 5 mio. kr. eller derover
 • jeres driftstilskud forventes at dække mere end 50 pct. af jeres samlede driftsudgifter
 • jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år er derover.

Hvis ovenstående gør sig gældende for jer, er I generelt underlagt bestemmelserne i budgetvejledningens punkt 2.4.9.

I er dog ikke underlagt bestemmelserne om godkendelse af vedtægter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale samt de statslige regnskabsregler.

Læs Budgetvejledningens punkt 2.4.9. 

For både kategori A og B-institutioner er der udarbejdet såkaldte administrationsinstrukser. Administrationsinstrukserne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de mest centrale regelsæt og styringsforhold mv., som gælder for de omfattede institutioner.

Instrukserne beskriver også ansvars- og kompetencefordelingen mellem organisationens bestyrelse/ledelse på den ene side og Socialstyrelsen på den anden side.

Læs administrationsinstruks for kategori-B-institutioner

Kategori C

Jeres organisation er i kategori C, hvis:

 • I modtager under 5 mio. kr. årligt i driftstilskud fra Socialstyrelsen og/eller jeres driftstilskud forventes at dække mindre end 50 pct. af jeres samlede driftsudgifter
 • jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år eller derover, eller hvis mindst et af jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år eller derover, såfremt I modtager flere driftstilskud.

Kategori D

Jeres organisation er i kategori D, hvis:

 • alle jeres driftstilskud er midlertidige, dvs. givet for en periode på under 4 år
Sidst opdateret 28/01 2022