Gå til indhold

Driftstilskud

Driftstilskud er tilskud, som navngivne organisationer modtager efter finansloven.

Modtagere af driftstilskud skal ikke sende en ansøgning for at modtage tilskud, da der på finansloven er afsat en bevilling på et bestemt beløb til modtageren.

Driftstilskud efter finansloven er derfor anderledes end de tilskud, som fordeles gennem en ansøgningspulje, fordi modtagere af driftstilskud ikke sender en ansøgning for at modtage tilskud.

Fold alle teksterne ud eller ind

Tilsynsdokumenter for 2021

Tilsynskoncept for 2020

Den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud i kraft. Med den nye bekendtgørelse trådte et nyt tilsynskoncept i kraft ligesom der implementeres et nyt årshjul for driftstilskudsmodtagere.

Socialstyrelsen har udarbejdet et nyt tilsynskoncept for modtagere af driftstilskud. Udviklingen af tilsynskonceptet har taget udgangspunkt i eksisterende regler og der er
alene foretaget enkelte justeringer.

Tilsynsdokumenter for 2019

Indsendelse af materialer

Modtagere af driftstilskud skal opfylde en række krav om indsendelse af materialer. Det er vigtigt, at materialerne indsendes via den korrekte kommunikationskanal.

Følgende materialerne kan sendes direkte til driftstilskud@socialstyrelsen.dk

  • Budget
  • Udviklingsplan eller målplan
  • Status for udviklingsplan

Følgende skal sendes via e-Boks eller sikker mail til Økonomikontor:

  • Udbetalingsblanket
  • Blanket til ændring af stamoplysninger
  • Årsregnskab/Årsrapport
  • Revisionsprotokol
  • Revisorerklæring

Læs fremgangsmåden under Kontakt

Sidst opdateret 12/10 2021