Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Driftstilskud > Årsrapporter og afrapportering

Årsrapporter og afrapportering

Organisationer, der modtager driftstilskud, skal offentliggøre deres årsrapporter. Årsrapporterne skal også indsendes til Socialstyrelsen.

Det fremgår af ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet”, at organisationer, der modtager driftstilskud, skal offentliggøre årsrapporter fra og med regnskabsåret 2020 på deres egne hjemmesider.

Kravet om offentliggørelse af driftstilskudsmodtagernes årsrapporter gælder for organisationer, foreninger m.v., der modtager et eller flere driftstilskud fra Socialstyrelsen. Kravet gælder også for organisationer, der modtager driftstilskud i en tidsafgrænset periode.

Årsrapporten skal offentliggøres senest inden udgangen af april.

Hvis I ikke har en hjemmeside, skal I oplyse Socialstyrelsen om dette senest, når I afrapporterer til Socialstyrelsen (se mere længere nede på siden).

Det er derudover vigtigt, at I orienterer jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, og hvor I kan se de specifikke frister for jeres organisation.

Læs bekendtgørelsen for modtagere af driftstilskud

Se hvilke organisationer, der modtager driftstilskud i 2022, og som er omfattet af reglerne

Afrapportering til Socialstyrelsen

Socialstyrelsen skal senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning (dvs. hvert år den 30. april) modtage en afrapportering i form af forskellig slags dokumentation.

Typen af dokumentation afhænger til dels af, hvilken slags organisation I er som tilskudsmodtagere.

Se oversigt over kategorier af organisationer her

Organisationer, der tilhører kategori A og B:

  • Revideret årsrapport med ledelsesberetning
  • Revisionsprotokollat
  • Afrapportering på målplan
  • Link til ovennævnte dokumenter på jeres egen hjemmeside. Linket til jeres afrapportering på driftstilskuddet vil blive offentliggjort på Socialstyrelsen.dk.

Hvis I ikke har egen hjemmeside, oplyses dette, og Socialstyrelsen vil offentliggøre årsrapporten på en særskilt sektion på Socialstyrelsen.dk

Organisationer, der tilhører kategori C og D:

  • Revideret årsrapport med ledelsesberetning
  • Revisionsprotokollat
  • Afrapportering på udviklingsplan
  • Link til ovennævnte dokumenter på jeres egen hjemmeside. Linket til jeres afrapportering på driftstilskuddet vil blive offentliggjort på Socialstyrelsen.dk.

Hvis I ikke har egen hjemmeside, oplyses dette, og Socialstyrelsen vil offentliggøre årsrapporten på en særskilt sektion på Socialstyrelsen.dk.

Sidst opdateret 12/09 2022