Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Driftstilskud

Driftstilskud

Driftstilskud er tilskud afsat på finansloven til navngivne organisationer. Midlerne kan f.eks. være afsat i aftaler om finansloven, sats-reserveaftalen eller andre politiske aftaler.

Bemærk venligst, at der er kommet nye vejledninger til udarbejdelse af henholdsvis budget, målplan (gældende for kategori A og B) og udviklingsplan (kategori C og D).

Find vejledninger her

Modtagere af driftstilskud står opført med navn på finansloven, og pengene kan derfor gives direkte til organisationen. Det fremgår også af finansloven, hvor stort et driftstilskud, modtageren skal have, og i hvilke år. Derudover stiller Socialstyrelsen en række krav i forbindelse med udbetaling af driftstilskud, som man som tilskudsmodtager skal leve op til. Kravene står beskrevet i tilskudsbrevet som man som driftstilskudsmodtager får tilsendt i januar, efter finansloven er vedtaget. Såfremt man som tilskudsmodtager har indsendt dokumentation som beskrevet under betingelser for udbetaling i tilskudsbrevet rettidig, kan man forvente at modtage de første udbetalinger i februar måned. 

Kravene står beskrevet i tilskudsbrevet som man som driftstilskudsmodtager får tilsendt i januar, efter finansloven er vedtaget. Såfremt man som tilskudsmodtager har indsendt dokumentation som beskrevet under betingelser for udbetaling i tilskudsbrevet rettidig, kan man forvente at modtage første udbetaling i februar måned. 

Der kan være en del spørgsmål forbundet med driftstilskud. Vi har derfor samlet en række oplysninger om området på denne og de følgende sider.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Socialstyrelsens driftsteam på mail: eller på telefon: 72 42 41 33.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvad er et driftstilskud?

Et driftstilskud er en bevilling opført direkte på finansloven til navngivne institutioner, organisationer, foreninger, kommuner mv.

Bevillingen gives typisk som tilskud til organisationernes driftsudgifter som fx løn, husleje mv., men kan også være bundet til organisationers drift af en specifik opgave. Der kan både være tale om permanent bevilling eller en tidsafgrænset bevilling.

Det er en politisk beslutning, hvilke organisationer, der skal modtage driftstilskud. Dette sker i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger, sats-reserveforhandlinger eller andre politiske aftaler.

Socialstyrelsen har ansvaret for udbetalingen, administrationen og tilsynet med driftstilskuddene til institutioner, organisationer, foreninger m.v. under Social- og Ældreministeriet.

Hvem modtager driftstilskud?

Hvis en organisation er blevet tildelt et driftstilskud, vil det som udgangspunkt fremgå af det pågældende års finanslov. Organisationen modtager et tilskudsbrev på deres driftstilskud i starten af det år, hvor tilskuddet starter. 

Gå til oversigt de organisationer, der modtager driftstilskud 2022

Krav til jer, som modtager driftstilskud

Organisationen modtager et tilskudsbrev på deres driftstilskud i starten af det år, hvor tilskuddet starter. Brevet indeholder en række informationer vedrørende tilskuddets størrelse samt de nærmere regler og krav til organisationen som driftstilskudsmodtager.

Som modtager af driftstilskud skal man som regel indsende følgende i løbet af tilskudsåret:

 • Et bestyrelsesgodkendt budget for jeres samlede drift
 • En udviklingsplan
 • En revideret årsrapport, genpart af revisionsprotokollat samt afrapportering på jeres udviklingsplan.

For enkelte driftstilskudsmodtagere er der særlige krav til dokumentation. Kravene afhænger af, hvilken kategori, organisationen hører under som driftstilskudsmodtager, og vil altid fremgå af driftstilskudsbrevet.

Se kategorierne og de krav, der stilles til dem

Særlige opmærksomhedspunkter

Hvis en organisation modtager et fast statsligt tilskud til drift på 5 mio. kr. eller derover årligt, og hvis tilskuddet udgør mere end 50 procent af organisationens ordinære driftsindtægter, gælder der nogle specifikke regler for den.

Hvilke regler, organisationen er underlagt, afhænger af, hvilken kategori organisationen er omfattet af.

Indsendelse af materialer

Modtagere af driftstilskud skal opfylde en række krav om indsendelse af materialer. Det er vigtigt, at materialerne indsendes via den korrekte kommunikationskanal.

Følgende materialerne kan sendes direkte til

 • Budget
 • Udviklingsplan eller målplan
 • Status for udviklingsplan

Følgende materialer skal sendes via e-Boks eller via sikker mail til Socialstyrelsens Økonomikontor på 

 • Udbetalingsblanket
 • Blanket til ændring af stamoplysninger
 • Årsregnskab/Årsrapport
 • Revisionsprotokol
 • Revisorerklæring

Læs mere om fremgangsmåden her

Sidst opdateret 02/02 2022