Forside > Puljer og tilskud > Driftstilskud

Driftstilskud

Driftstilskud er tilskud, som navngivne organisationer modtager efter finansloven.

Modtagere af driftstilskud skal ikke sende en ansøgning for at modtage tilskud, da der på finansloven er afsat en bevilling på et bestemt beløb til modtageren.

Driftstilskud efter finansloven er derfor anderledes end de tilskud, som fordeles gennem en ansøgningspulje, fordi modtagere af driftstilskud ikke sender en ansøgning for at modtage tilskud.

Nedenfor er vejledninger til driftstilskudsmodtagere.

Fold alle teksterne ud eller ind

Nyt tilsynskoncept for 2020

Tilsynsdokumenter for 2019

Indsendelse af materialer

Modtagere af driftstilskud skal opfylde en række krav om indsendelse af materialer. Det er vigtigt, at materialerne indsendes via den korrekte kommunikationskanal.

Følgende kan sendes via e-Boks eller sikker/almindelig mail til Tilskudsforvaltning:

  • Årsbudget
  • Udviklingsplan eller målplan
  • Status for udviklingsplan

Materialerne kan sendes direkte til organisationens kontaktperson i Tilskudsforvaltning og .

Følgende skal sendes via e-Boks eller sikker mail til Økonomikontor:

  • Udbetalingsblanket
  • Blanket til ændring af stamoplysninger
  • Årsregnskab
  • Årsrapport
  • Revisionsprotokol
  • Revisorerklæring

Læs fremgangsmåden under Kontakt

Sidst opdateret 01/05 2020