Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Ung under eget tag

Ung under eget tag

Initiativets hovedformål er at støtte udviklingen af midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge i risiko for hjemløshed, samt at de unge i forbindelse med disse boligløsninger kan få den rette hjælp og støtte i bevægelsen mod en mere permanent boligsituation og i forebyggelsen af social udsathed.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er unge mellem 18 til 30 år i risiko for hjemløshed, eller som lever i hjemløshed.

Baggrund for projektet:

Fra 2009 til 2017 er omfanget af unge i hjemløshed fordoblet. Denne udvikling stiller krav til et skærpet fokus på forebyggelse og på målgruppen af unge med deres særlige udfordringer og problemstillinger. Der er behov for at udvikle midlertidige boligløsninger, der kan rumme unge, der har behov for en mere intensiv støtte. Indsatserne i initiativet bygger videre på erfaringer og evalueringer fra initiativerne ”Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed” og ”En styrket sammenhængende og helhedsorienterende indsats mod hjemløshed blandt unge”.

Formål:

Målet med initiativet er udvikling af nye idéer til og etablering af midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge i risiko herfor. Indsatserne skal understøtte forebyggelsen af hjemløshed blandt unge, og indsatserne skal på kort sigt forebygge unges ophold på § 110-boformer for voksne i hjemløshed. Initiativets indsatser skal på mellemlangt sigt bidrage med viden, eksempler på midlertidige boligløsninger samt fremskudt social indsats.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen vil udarbejde en mindre evaluering, der baseres på caseeksempler på udviklede boligløsninger. Evalueringen udarbejdes i 2022.

Finansiering:

Satspuljeaftalen, 2019-2022, 12 mio. kr.

Kontakt:

Amanda Lykke Egede-Jensen
+45 41 73 08 48
Sidst opdateret 16/05 2022