Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Nationale aktørers bidrag til det frivillige arbejde

Undersøgelse af offentligt støttede nationale aktørers bidrag til udvikling af det frivillige sociale arbejde

Som en del af Frivilligpakken i satspuljeaftalen for social- og indenrigsområdet 2016-2019 blev det vedtaget at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække hvordan offentligt finansierede tværgående aktører bidrager til at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde.

Projektperiode:

2017 - 2017

Målgruppe:

Tværgående aktører på civilsamfundsområdet, kommuner og sociale aktører.

Baggrund for projektet:

Undersøgelsen er en del af Frivilligpakken i satspuljeaftalen for social- og indenrigsområdet 2016-2019. KORA og RUC udfører undersøgelsen for Socialstyrelsen.

Formål:

Undersøgelsen skal afdække hvordan offentligt finansierede tværgående aktører bidrager til at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde. Virkemidlerne hertil kan være mangfoldige og rumme alt fra tilbud om kompetenceudvikling, deling af netværk, invitationer til samarbejde med mere. For at svare på undersøgelsens spørgsmål vil KORA og RUC undersøge: 1. Den aktuelle udvikling i udfordringer og behov blandt det heterogene felt af frivillige sociale aktører, 2. Brugen af virkemidler og metoder blandt de tværgående aktører generelt både offentlige tværgående aktører, tværgående aktører, der modtager offentlig støtte og tværgående aktører, der ikke modtager offentlig støtte og 3. Hvor der er brug for henholdsvis kontinuitet og forandringer hos de tværgående offentlige og offentligt støttede aktører, i forhold til at imødekomme udfordringer og behov hos de frivillige sociale aktører.

Dokumentation og evaluering:

Valideringsseminarer med de offentligt, finansierede tværgående aktører, som indarbejdes i den endelige analyse og rapport.

Samarbejdsparter:

KORA og RUC

Kontakt:

Dorte Venø Jakobsen
+45 41 93 25 90
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 06/07 2017