Gå til indhold

Udbredelses- og forankringsprojektet

Målgruppen er borgere i hjemløshed i Danmark.

Udbredelses- og Forankringsprojektets målgruppe er borgere i hjemløshed i Danmark. Puljens formål er at understøtte implementeringen og forankringen af Housing First og én eller flere af de tre bostøttemetoder ACT, ICM og CTI i de deltagende kommuner.

Ved at understøtte kommunernes arbejde overfor borgere i hjemløshed med baggrund i Hjemløsestrategiens resultater forventer vi, at antallet af borgere i hjemløshed i de deltagende kommuner kan nedbringes.

Via Housing First bliver borgere i hjemløshed tilbudt en bolig med den fornødne støtte tilknyttet. Ved hjælp af netop tilknytningen af den fornødne bostøtte vil borgere i målgruppen blive i stand til at bo i egen bolig og på sigt opretholde boligen. Det forventes også, at der vil blive færre borgere i målgruppen, som efter ophold i egen bolig får behov for genindskrivning på f.eks. forsorgshjem.

De forventede resultater vil kunne birdrage til opfyldelse af regeringens 2020-mål.

Projektet løber frem til 1. juni 2016.

Sidst opdateret 24/03 2020