Gå til indhold

Målgrupper

Definition af hjemløshed. Definitionerne gælder for både Ungeprojektet og Udbredelses- og Forankringsprojektet under udbredelsen af Hjemløsestrategien.

”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat”.

Grundlæggende regnes en person som en borger i hjemløshed, hvis han eller hun befinder sig i en eller flere af følgende situationer:

  • Personer, der mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer som overnatter på gaden, i en trappeopgang, i et skur eller lignende
  • Personer, der overnatter på natvarmestue/ værested med nødovernatning
  • Personer, der overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger eller forsorgshjem
  • Personer, der opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed
  • Personer, der bor midlertidigt og uden kontakt hos venner/bekendte eller familie
  • Personer, der bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt.
  • Personer under kriminalforsorgen, der står for at skulle løslades inden for 1 måned uden at der er iværksat en boligløsning
  • Personer indlagt på hospital eller på behandlingshjem, der står for at skulle udskrives inden for 1 måned uden at der er iværksat en boligløsning. 
  • Andet (f.eks. personer, der opholder sig i kolonihaver, campingvogne eller andre midlertidige ’nødboliger’)

                                                                                                  (Benjaminsen 2019:15)

""

Sidst opdateret 03/04 2020