Hjemløsestrategiens resultater

Med Hjemløsestrategien har kommunerne i Danmark fået nye værktøjer til at hjælpe hjemløse borgere. Evalueringen af hjemløsestrategien viser gode resultater.

Evalueringen af hjemløsestrategien viser, at de tre bostøttemetoder (ACT, CTI og ICM) i høj grad har været succesfulde i forhold til at hjælpe hjemløse med at få og fastholde egen bolig.

En central del af hjemløsestrategiens Housing First-koncept er, at den hjemløse borger så hurtigt som muligt flytter i egen bolig samtidig med, at der ydes bostøtte efter borgerens behov. Dokumentationen af bostøttemetoderne viser, at de tre bostøttemetoder – kombineret med at borgeren tilbydes egen bolig – indebærer en høj sandsynlighed for, at borgeren kommer ud af hjemløshed. Således har 90-95 % af de hjemløse borgere, der er blevet tilbudt en af de tre bostøttemetoder, formået at fastholde deres bolig i projektperioden.

Bostøttemetodernes effekt bakkes ligeledes op af de hjemløse borgere selv. I evalueringen af Hjemløsestrategiens resultater peger flere tidligere hjemløse borgere på, at de tre bostøttemetoder har været altafgørende for, at de har formået at fastholde boligen. Mange af disse tidligere hjemløse har lange ophold på gaden eller herberger bag sig.

Succesfulde bostøttemetoder udfordret af økonomisk krise

En meget vigtig målsætning i hjemløsestrategien har været at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark generelt. Dog viser SFIs kortlægninger af hjemløshed fra 2009-2013, at der er sket en stigning i antallet af hjemløse med 16 %. Et vigtigt aspekt i denne kortlægning er dog, at stigningen i hjemløshed har været markant mindre i de kommuner, der har benyttet sig af Hjemløsestrategiens metoder.

Hjemløsestrategiens metoder er således i høj grad virkningsfulde, men er blevet udfordret af forskellige strukturelle, samfundsmæssige faktorer. F.eks. har den samfundsøkonomiske situation i Danmark i det seneste år betyder en øget ledighed samt et større antal kontanthjælpsmodtagere end tidligere. Den økonomiske krise har derudover generelt sat kommunerne i Danmark økonomisk under pres. Det har også været en stor udfordring, at især hovedstadsområdet og Aarhus-området mangler billige boliger til målgruppen.

Hjemløsestrategiens bostøttemetoder betaler sig i et samfundsøkonomisk perspektiv

I forbindelse med evalueringen af Hjemløsestrategiens resultater, valgte Socialstyrelsen at undersøge hvorvidt bostøttemetoderne har kunnet betale sig i et økonomisk perspektiv. Ud over at bostøttemetoderne har været effektfulde i forhold til at hjælpe tidligere hjemløse med at fastholde en bolig, har det ligeledes kunnet ”betale” sig i et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv. Dette betyder, at de samfundsøkonomiske gevinster der opnås ved, at den tidligere hjemløse fastholder en bolig overstiger de økonomiske udgifter, der er til bostøttemetoderne. Mens CTI-indsatsen er en rentabel investering allerede et år efter indsatsen, er ICM-indsatsen rentabel i indsatsens andet år.


Materialer vedrørende evalueringen:

Sidst opdateret 21/04 2016