Gå til indhold

Baggrund

To projekter med fokus på udbredelse af Hjemløsestrategien bygger videre på Hjemløsestrategiens resultater fra 2009 til 2013.

Partierne bag Satspuljen fandt hjemløshedssituationen i Danmark uacceptabel. Derforfor blev en række initiativer i 2009 iværksat med det sigte, at så mange borgere i hjemløshed som muligt hjælpes via evidensbaserede bostøttemetoder, så de kunne komme ud af hjemløshed og får et godt og stabilt liv i egen bolig.

Det overordnede formål med Hjemløsestrategien var at bidrage til at nedbringe hjemløsheden i Danmark.

Under strategien var formuleret fire langsigtede målsætninger

  • Ingen borgere skal leve et liv på gaden.
  • Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på et forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven.
  • Ophold på et forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte.
  • Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Hjemløsestrategien var et satspuljefinansieret program, som blev igangsat i 2009 og efter aftale med satspuljepartierne blev forlænget til 1. september 2013.

""

Der var afsat 500 millioner kroner til programmet i perioden 2009-13. Hjemløsestrategien tog afsæt i et Housing First-princip og arbejdede med i alt seks metoder.

Centralt for strategien var tre bostøttemetoder, som specifikt sigter mod at stabilisere borgerens boligsituation i kombination med den nødvendige sociale støtte. De øvrige metoder/tilgange i strategien omhandlede en metode til Udredning og Plan, en køreplan for at sikre boligløsning efter løsladelse fra fængsel (God Løsladelse) samt opsøgende og kontaktskabende indsatser.

Evalueringen af Hjemløsestrategien viser, at der er god grund til at arbejde videre med de bostøttemetoder, som blev afprøvet i strategiperioden.

Det er baggrunden for to nye projekter, som har til formål at udbrede strategiens resultater i flere kommuner. I disse projekter er der endvidere også et stærkt fokus på forebyggelse af hjemløshed.


Sidst opdateret 27/03 2020