Aktører på hjemløseområdet

Hjemløseområdet i Danmark er præget af en række aktører - kommunale, statslige og private indsatser og aktører. Her kan du se links til hjemmesider. Hvis du mener listen ikke er fyldestgørende er du velkommen til at henvende dig til os. Vi henviser også til en række internationale hjemmesider, hvor du kan finde mere om forskning, arrangementer og forhold for hjemløse.

Danmark

SAND - de hjemløses landsorganisation. SAND sætter fokus på hjemløshed i Danmark og har lokaludvalg over hele landet.

SBH - sammenslutninger af boformer for hjemløse. SBH er en sammenslutning af boformer for hjemløse i Danmark. Boformerne kaldes i daglig tale oftest for forsorgshjem og herberger. der findes ca 62 boformer i Danmark.

Rådet For Socialt Udsatte - er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af socialt udsathed og hvem der er socialt udsatte.

Internationalt

FEANTSA - er en europæisk NGO, som siden 1089 har arbejdet for at sætte fokus på hjemløshed i Europa.

Center for the Advancement of Critical Time Intervention - er en amerikansk forskningsinstitution, som arbejder med CTI. Se bl.a. deres lille film, som meget anskueligt fortæller, hvad CTI egentlig handler om.

Sidst opdateret 05/05 2015