Gå til indhold

Visitation

I den indledende fase af ICM-forløbet er der fokus på, at borgeren flytter i egen bolig. En del borgere opholder sig på en §-110 boform inden indflytningen i egen bolig.

ICM-forløbet starter, mens borgeren stadig befinder sig på boformen e.l., og der skabes en relation mellem borgeren og ICM-medarbejderen. Der kan være behov for et fleksibelt tidspunkt for igangsættelsen af ICM-forløbet afhængigt af, hvad der hensigtsmæssigt i forhold til borgerens ophold på boformen, indtil der findes en boligløsning.

Når der skal findes en bolig, og borgeren flytter ind, har ICM-medarbejderen en række centrale opgaver:

  • Hjælpe med at etablere en permanent boligløsning for borgeren.
  • Hjælpe med at løse økonomiske, administrative forhold omkring boligen, herunder indskud/indskudslån, tilmelding til betalingsservice, og evt. administration af borgerens økonomi/huslejebetaling fra kommunens side.
  • Hjælpe med at flytte ind i boligen, herunder hjælp til flytning.
  • Hjælper med at skaffe møbler/inventar mv.

I denne del af forløbet og umiddelbart efter indflytningen er der typisk en intensiv kontakt med borgeren. I starten af forløbet er fokus på at understøtte borgeren i at flytte i egen bolig. Mange borgere har behov for praktisk hjælp til at flytte ind og blive etableret i lejligheden. Økonomien er vigtig i forhold til at få etableret borgeren på en god og holdbar måde i egen bolig. Mange borgere har brug for hjælp til at skaffe møbler og andet inventar og søge økonomisk støtte hertil. Der er behov for at hjælpe borgeren med at skabe et hjem både praktisk og socialt. En stor del af borgerne har behov for at oparbejde helt basale kompetencer i forhold til at bo i egen bolig og indgå i den sociale sammenhæng. Borgeren skal f.eks. lære at være nabo og tage de nødvendige hensyn. Borgeren skal bl.a. lære almindelige spilleregler, og vil også have behov for at lære, hvor og hvordan man køber ind, laver mad og gør rent.

Sidst opdateret 06/05 2015