Gå til indhold

Udredning

I starten af ICM-forløbet foretages en umiddelbar afklaring af, hvilke støttebehov borgeren har.

Der kan evt. bygges videre på tidligere udredninger, fx en VUM-udredning. Den udredning, der foretages sammen med borgeren, udgør grundlaget for planlægningen af forløbet. Udredningen inddrager centrale dimensioner i borgerens liv som bolig, økonomi, fysisk helbred, psykisk helbred, misbrug, socialt netværk, daglige aktiviteter, uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer. Behovet for indsatser, og hvordan disse sættes i værk, skal beskrives og forankres i en § 141-handleplan for at sikre en samlet plan over borgerens indsatser og hvordan disse iværksættes og også sikre, at indsatsen forankres på myndighedsniveau i kommunen.

ICM-medarbejderen sikrer, at alle dimensioner bliver belyst, og at udredningen tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af sin situation.

ICM-medarbejderen gennemfører en umiddelbar afdækning af borgerens behov ved forløbets opstart. På baggrund heraf planlægger og igangsætter ICM-medarbejderen og borgeren i fællesskab indsatser og aktiviteter.

Effekten af den sociale støtte og andre iværksatte indsatser prøves og tilpasses, efterhånden som indsatsen iværksættes.

Sidst opdateret 06/05 2015