Gå til indhold

Målgruppe for ICM

Målgruppen for ICM-indsatsen er borgere med komplekse behov, fx pga. psykisk sygdom, misbrug eller andre alvorlige psykosociale vanskeligheder, som behøver intensiv social og praktisk støtte i en længerevarende periode, når borgeren flytter i egen bolig og for efterfølgende at kunne fastholde boligen.

Fx når borgeren flytter fra en § 110-boform, fra gaden eller fra midlertidigt ophold hos familie og venner, og også efter længerevarende ophold på hospital eller i behandlingstilbud. ICM-metoden kan også benyttes til borgere, som allerede har en bolig, men som risikerer at miste den pga. alvorlige psykosociale problemer.

ICM henvender sig til borgere, der har brug for intensiv social og praktisk støtte, og som kun i nogen grad kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser (fx social misbrugsbehandling, støtte fra distriktspsykiatrien og aktivitets- og samværstilbud). Borgeren har brug for støtte til at etablere og opretholde kontakten med øvrige indsatser i en langvarig periode.

Målgruppen for ICM kan kun i nogen grad benytte det eksisterende støttesystem, mens CTI-metodens målgruppe kun har behov for støtte til at opbygge og fastholde kontakten til sådanne tilbud i en kortere periode. ACT-metoden henvender sig til borgere, som kun i meget begrænset omfang eller slet ikke kan benytte eksisterende tilbud, og som har behov for specialiserede indsatser direkte fra et ACT-team.

Sidst opdateret 06/05 2015