Gå til indhold

Indsatsforløbet

I starten af forløbet er der fokus på at afklare borgerens støttebehov og i hvilket omfang, borgeren er i stand til at benytte tilbud. Medarbejderen og borgeren udarbejder i fællesskab en plan for ICM-forløbet, og medarbejderen indleder kontakten til relevante øvrige tilbud og igangsætter aktiviteter.

Ofte er det først senere i forløbet, borgeren er i stand til at benytte øvrige tilbud.

Selve indflytningen i egen bolig er central i starten af forløbet. ICM-medarbejderen yder desuden den primære sociale og praktiske støtte til borgeren, så kontakten mellem borger og ICM-medarbejder er mest intensiv i denne fase.

Efterhånden som forløbet skrider frem, er fokus på at afprøve og tilpasse den sociale og praktiske støtte fra ICM-medarbejderen, og de øvrige indsatser borgeren eventuelt modtager. Behovet for støtte kan aftage over tid, men borgeren kan også fortsat have brug for en intensiv social og praktisk støtte.

ICM-medarbejderen hjælper borgeren med at tilrettelægge sit liv således, at borgeren kan udvikle kompetencer til at kontrollere egen hverdag. Fx ved at hjælpe borgeren med at skabe mere struktur i dagligdagen eller med at indgå i sociale relationer.

 • ICM-medarbejderen yder praktisk og social støtte i hverdagen, således at borgeren oplever at få en tæt støtte.
 • ICM-medarbejderen arbejder i borgerens hjem og lokalmiljøet med sociale kompetencer og ressourcer.

Afhængigt af borgerens konkrete ønsker, ressourcer og behov kan ICM - i samarbejde med behandling og støtte fra relevante indsatser og tilbud - hjælpe borgeren med at blive stand til, at:

 • fastholde egen bolig
 • håndtere eller reducere den ensomhed, som kan være forbundet med at flytte i egen bolig
 • sætte grænser, fx i forhold til at have gæster
 • skabe indhold i hverdagen og i livet
 • opbygge sunde netværk
 • få styr på økonomien
 • søge information, sætte mål, vurdere konsekvenser af eventuelle handlinger og træffe beslutninger
 • søge relevant hjælp, fx i forhold til økonomi, læge- eller tandlægebehandling, misbrug, konflikter med naboer, venner, familie el.lign.
 • reducere eller afslutte misbrug
 • håndtere eller mindske generne af psykiske lidelser.
Sidst opdateret 28/11 2016