Gå til indhold

Metoden ICM

Kort om metoden

ICM - Intensive Case Management

Målgruppen er borgere, der har brug for intensiv social og praktisk støtte, og kun i nogen grad kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser - fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.

  • Fokus på, at borgeren flytter i egen bolig.
  • En koordinerende, gennemgående støtteperson yder social og praktisk støtte.
  • Indholdet er en intensiv, kontinuerlig indsats, der koordinerer sammensætningen og udførelsen af borgerens ICM-forløb.
  • Hjemløsestrategien viser, at 76 % fastholder deres bolig.
  • ICM er tidsubegrænset og fortsætter så længe, borgeren har behov for støtten.
""
Sidst opdateret 06/05 2015