Gå til indhold

Minimumskrav

Principper der skal overholdes.

I et CTI-forløb skal følgende grundlæggende principper være overholdt:

 • Borgeren tilknyttes en gennemgående CTI-medarbejder.
 • CTI-forløbet tager udgangspunkt i en individuelt tilpasset proces baseret på den enkeltes støttebehov.
 • CTI-forløbet er tidsbegrænset og følger de beskrevne faser.
 • CTI-medarbejderen yder social og praktisk støtte og sammensætter et koordineret forløb.
 • CTI-medarbejderen kender indsatsens organisatoriske forankring.
 • CTI-medarbejderen kender lokalmiljøet og de eksisterende tilbud.
 • CTI-medarbejderen og borgeren udarbejder en plan for forløbet i fællesskab.
 • CTI-medarbejderen koordinerer til andre planer, som kan være udarbejdet for borgeren i andet regi, herunder den kommunale § 141-handleplan.
 • CTI-medarbejderen sikrer et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandleren.
 • CTI-medarbejderen skaber bånd til behandlings- og støttetilbud og evt. familie og venner, som kan støtte borgeren efter CTI-forløbets ophør.
 • CTI-medarbejderen udarbejder en langsigtet plan med udgangspunkt i borgerens behov for støtte i samarbejde med borgeren.
 • CTI-medarbejderen er sparringspartner/katalysator.
 • Møder med borgeren foregår hjemme hos borgeren eller der, hvor borgeren ønsker det.
Sidst opdateret 05/05 2015