Gå til indhold

Målgruppe

Målgruppen for CTI er borgere, der har brug for bostøtte til at flytte i egen bolig fra en § 110-boform, fra at have boet midlertidigt hos familie og venner, eller efter ophold på hospital eller et behandlingstilbud.

CTI-metoden er den eneste af de tre bostøttemetoder, ACT, ICM og CTI, som i udgangspunktet ikke har været forbundet med Housing First. Det skyldes tidsbegrænsningen, da Housing First giver støtten, så længe borgeren har behov.

I den danske hjemløsestrategi er CTI anvendt som en metode under Housing First ud fra et princip om målgruppedifferentiering. CTI er henvendt til borgere, der i et betydeligt omfang kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser. Ligesom målgruppen for ICM har borgerne brug for støtte til at etablere og opretholde kontakten med øvrige indsatser, men målgruppen for CTI har brug for intensiv støtte i en kortere periode. Ved institutionel udslusning, hvor borgeren har behov for intensiv støtte i længere tid, bør ICM- eller ACT-støtte i stedet iværksættes.

Sidst opdateret 05/05 2015