Gå til indhold

1. fase

CTI-medarbejderens opgaver i 1. fase.

CTI-medarbejderens opgave i 1. fase er at støtte borgeren i processen med at flytte i bolig, yde en social og praktisk støtte i hverdagen og afdække borgerens behov for støtte og øvrige indsatser.

Dette gøres ved, at CTI-medarbejderen:

 • hjælper med at etablere en permanent boligløsning
 • afdækker borgerens behov ved forløbets start og planlægger og igangsætter indsatser og aktiviteter sammen med borgeren
 • sikrer, at økonomiske administrative forhold omkring boligen løses, herunder indskud/indskudslån, tilmelding til betalingsservice og evt. administration af borgerens økonomi/huslejebetaling fra kommunen
 • hjælper med at flytte ind, herunder hjælp til flytning
 • hjælper med at skaffe møbler/inventar mv.
 • hjælper borgeren med at skabe et hjem
 • yder praktisk og social støtte, så borgeren får en tæt støtte
 • arbejder i borgerens hjem og lokalmiljøet med sociale kompetencer og ressourcer
 • løbende har fokus på borgerens behov
 • koordinerer kontakten mellem de forskellige tilbud
 • koordinerer kontakten mellem involverede kommunale instanser
 • mødes med borgeren ofte
 • følger med borgeren til møder med de igangsatte tilbud 
 • mødes med borgeren og andre centrale støttepersoner for at skabe et nyt støttenetværk

Overgang til 2. fase

Overgangen til 2. fase sker efter ca. tre måneder. Ved overgangen er der etableret en boligløsning, og borgeren er flyttet i egen bolig. Indsatser og aktiviteter opbygges. Det kan være vanskeligt for CTI-medarbejderen at vurdere, hvornår man reelt overgår til anden fase, da der kan sættes indsatser i gang i begge faser. Det er afgørende, at borger og CTI-medarbejder i anden fase kan afprøve, evaluere og tilrette aktivitetsplanen i praksis, hvilket kræver, at borgeren er i gang med de aktiviteter, som er defineret i aktivitetsplanen.

Følgende forhold skal være opfyldt ved overgangen:

 • Borgeren er flyttet i egen bolig. 
 • Borgerens støttebehov skal være afklaret og der skal være lavet en prioriteret aktivitetsplan.
 • Der skal være koordineret til relevante tilbud.
 • De nødvendige aftaler med relevante aktører skal være på plads.
 • Borgeren skal være i gang med nogle af de planlagte aktiviteter.
Sidst opdateret 06/05 2015