Gå til indhold

Udredning

I starten af ACT-forløbet foretages en afklaring af borgerens støttebehov, hvor der kan bygges videre på tidligere udredninger, fx en VUM-udredning.

ACT-medarbejderen skal sikre, at alle dimensioner bliver belyst, og at afdækningen tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af sin situation. En ACT-medarbejder og borgeren udarbejder i fællesskab en plan for ACT-forløbet.

Der er fokus på at afprøve og tilpasse den sociale og praktiske støtte fra ACT-medarbejderen og de øvrige indsatser, borgeren eventuelt modtager. Det er samtidig vigtigt, at udredningen ikke forsinker igangsættelsen af en praktisk og social støtte i hverdagen. Støtten bør således opstartes hurtigst muligt – sideløbende med at en udredning foretages.

Behovet for indsatser, og hvordan disse sættes i værk, bør beskrives og forankres i en § 141-handleplan for at sikre, at indsatsen forankres på myndighedsniveau i kommunen og en samlet plan for borgerens indsatser og for, hvordan disse indsatser iværksættes.

Sidst opdateret 06/05 2015