Gå til indhold

Uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer

Det kan være et ønske fra borgeren at påbegynde uddannelse eller finde arbejde.

Nogle har måske været i gang med en eller flere uddannelser tidligere, men har af forskellige grunde ikke færdiggjort disse, og andre vil have brug for opkvalificering eller hjælp til at søge job.

Borgeren kan ønske støtte til at finde frem til de muligheder, der eksisterer, og ligesom for aktivitetsrettede indsatser er det også her en central funktion for jobcentermedarbejderen, at bidrage til at sætte kurser, kompetenceafklaringsforløb o.l.

Der skal dog gøres opmærksom på, at det formentlig vil være ret få af ACT-indsatsens målgruppe, der er i stand til at deltage i sådanne aktiviteter.

Der bør dog være opmærksomhed på at borgerens situation kan ændre sig over tid, og at der efter et længerevarende forløb kan være borgere, der bliver i stand til at følge forløb, som ikke var muligt tidligere i forløbet.

Sidst opdateret 06/05 2015