Gå til indhold

Psykisk helbred

Mange borgere i hjemløshed lider af psykisk sygdom.

Det kan være et bredt spektrum af lidelser som skizofreni, bipolar lidelse, øvrige psykoser, personlighedsforstyrrelser eller depressioner.

Ligeledes kan der være borgere med post-traumatisk stress syndrom (PTSD) eller kognitive forstyrrelser som ADHD. En del borgere vil allerede have haft langvarige forløb i det psykiatriske behandlingssystem.

Andre borgere har måske ikke fået stillet en egentlig diagnose, og der kan for disse borgere være behov for at teamets psykiater foretager en psykiatrisk udredning. Det er endvidere vigtigt, at ACT-medarbejderne er opmærksom på, at det for nogle borgere kan være en længerevarende proces for borgeren at blive klar til at gå i dialog omkring sit psykiske helbred.

Målgruppen for ACT-indsatsen har måske haft flere indlæggelser på psykiatriske afdelinger bag sig, og har ofte har vanskeligt ved at følge behandlingen i det psykiatriske system.

Der kan undervejs i et forløb opstå behov for indlæggelse, og her støtter psykiateren op omkring behandlingsforløbet, herunder kontakten til behandlingspsykiatrien.

Psykiateren vurderer også borgerens behov for medicinsk psykiatriske behandling og udskriver medicin i det omfang borgeren har behov for og ønsker dette.

Både psykiater, sygeplejerske og bostøttemedarbejder støtter op om borgeren i at følge den medicinske behandling i hverdagen.

For mange borgere i hjemløshed med psykisk sygdom kompliceres deres situation af, at de også har misbrugsproblemer. Disse borgere vil ofte have oplevet at falde mellem to stole mellem det psykiatriske behandlingssystem og misbrugsbehandlingssystemet.

De kan have vanskeligt ved at få den nødvendige behandling i det psykiatriske behandlingssystem pga. barrierer ved at rumme og arbejde med gruppen af psykisk syge misbrugere i det psykiatriske behandlingssystem.

Ligeledes kan disse borgere også have oplevet vanskeligheder ved at følge misbrugsbehandling, hvor der lokalt kan være mangel på specialiserede tilbud til psykisk syge misbrugere.

En vigtig funktion for ACT-teamet er her at sikre at der sker en integration af borgeren behov for støtte og behandling både i forhold til psykiatriske problemstillinger og misbrug, og hjælper med at finde en løsning, der passer bedst for borgeren.

Sidst opdateret 03/04 2020