Gå til indhold

Økonomi

Økonomi spiller i mange tilfælde en afgørende rolle for, at borgeren kan flytte i egen bolig.

Hovedparten af borgerne i hjemløshed er kontanthjælpsmodtagere, mens den næststørste gruppe udgøres af borgere på førtidspension.

Det er et vilkår for, at borgeren kan tilbydes en bolig, at der fx gennem kommunal boliganvisning er boliger rådighed med et huslejeniveau, som borgeren har råd til at betale.

Borgerens økonomi kan være presset af misbrugsproblemer, ligesom borgeren kan have gæld til offentlige myndigheder, banker eller andre private aktører. Derfor er det vigtigt, at ACT-medarbejderen sammen med borgeren skaber et overblik over borgerens økonomi, således at borgeren forstår og bliver i stand til at agere inden for sit økonomiske råderum.

Hvordan der arbejdes med borgerens økonomi er individuelt. Her spiller myndighedssagsbehandleren og medarbejderen fra jobcenteret en væsentlig rolle ved at varetage spørgsmål omkring kontantydelser og andre ydelser af enhver art.

Andre opgaver kan fx bestå i at gå til møder med skattemyndigheder og bank fx med henblik på at lave aftaler om afvikling af gæld, til at åbne borgerens rudekuverter sammen med borgeren og understøtte, at borgeren får betalt sine regninger, herunder foretage tilmelding til betalingsservice af faste udgifter. Herudover vil det for nogle være relevant at tilknytte borgeren til forskellige tilbud såsom gældsrådgivning i kommunen eller hos en NGO.

For en del borgere kan det være hensigtsmæssigt, at kommunen efter aftale med borgeren administrerer borgerens økonomi, og herved sikrer, at udgifter til husleje og andre faste udgifter betales, før borgeren får udbetalt resten af sin ydelse.

Endvidere er der behov for en særlig opmærksomhed på kontinuiteten i borgerens økonomiske ydelser, herunder i forhold til at undgå en situation, hvor borgeren pga. en sanktion ikke får udbetalt sin kontanthjælp og ikke kan betale huslejen, hvorved en udsættelse fra boligen kan være en risiko.

Her spiller jobcentermedarbejderen en central funktion idet obligatoriske samtaler med jobcenteret kan afholdes direkte med borgeren i eget hjem. En central funktion er her at undgå at borgeren unødigt udsættes for en økonomisk sanktion, der kan indebære en risiko for at borgeren ikke kan betale huslejen. Herved bidrager indsatsen til at forebygge en udsættelse af boligen.

Sidst opdateret 03/04 2020