Gå til indhold

Misbrug

Næsten alle borgerne i målgruppen for ACT-indsatsen har svære misbrugsproblemer, og vil samtidig have svært ved at følge behandling i misbrugsbehandlingssystemet.

En del vil være ophørt med forløb i misbrugsbehandlingssystemet blandt andet fordi det kan være vanskeligt at følge regelmæssig misbrugsbehandling, mens man befinder sig i en hjemløshedssituation.

Et væsentligt princip i Housing First-tilgangen er, at der ikke stilles krav om ophør eller reduktion af misbrug som en betingelse for at få anvist en bolig.

Det skyldes, at en ustabil boligsituation i sig selv i høj grad vanskeliggør, at borgeren kan følge misbrugsbehandling og få et udbytte heraf. En stabilisering af boligsituationen er således en forudsætning for overhovedet at kunne arbejde med at styrke borgerens livsituation, herunder fx at forholde sig til et misbrug.

Der stilles heller ikke krav om, at borgeren skal arbejde med ophør/reduktion af misbrug efter anvisning til en bolig. ACT-medarbejderne indgår i en dialog med borgeren om, hvad borgeren ønsker for sit liv, herunder hvad borgeren ønsker at arbejde med i forhold til et misbrug.

Afhængigt af borgerens ønsker og behov kan misbrugsbehandleren tilbyde borgeren misbrugsbehandling i eget hjem. borgeren tilknyttes et behandlingsforløb på et misbrugscenter.

Der vil endvidere være en del borgere i hjemløshed, som er i substitionsbehandling for opiatmisbrug, og som kan have brug for støtte til at følge denne behandling. Muligheden for at give social misbrugsbehandling direkte til borgeren fra teamet udelukker dog ikke, at borgeren kan følge behandlingsforløb i det ordinære misbrugsbehandlingssystem hvis borgeren ønsker og er i stand til dette. Også her vil der typisk være behov for at støtte op om forløbet. 

En erfaring fra arbejdet med hjemløshedsstrategien er, at der for en del borgere kan ske en intensivering af misbruget i perioden efter at de er flyttet i egen bolig. En sådan stigning i omfanget af misbruget er dog sjældent vedvarende, og efter en periode aftager misbruget typisk igen. Ligeledes er det en erfaring, at der er en del borgere, der efter stabiliseringen af boligsituationen begynder at efterspørge støtte til, at mindske misbruget.

Der er dog også en del borgere, der fortsætter med et misbrug, og der er nogle der giver udtryk for, at de ønsker at fortsætte med fx deres brug af alkohol.

Sidst opdateret 03/04 2020