Gå til indhold

Minimumskrav

Principper der skal overholdes

For at der kan være tale om et ACT-forløb, skal følgende principper være overholdt:

  • Borgeren tilknyttes et tværfagligt indsatsteam.
  • ACT-forløbet tager udgangspunkt i en individuelt tilpasset proces baseret på den enkeltes støttebehov.
  • ACT-forløbet er tidsubegrænset og fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten.
  • ACT-teamet yder social og praktisk støtte til borgeren og sammensætter et koordineret forløb.
  • De specialiserede fagmedarbejdere yder direkte behandling til borgeren i eget hjem efter borgerens behov og ønsker.
  • ACT-teamet og borgeren udarbejder i fællesskab en plan for forløbet.
  • ACT-teamet koordinerer til andre planer for borgeren.
  • ACT-medarbejderen støtter borgeren i at skabe bånd til familie og venner i det omfang, borgeren ønsker.
  • ACT-medarbejderen er sparringspartner/katalysator og ikke ekspert.
  • Møder med borgeren foregår enten hjemme hos borgeren eller der, hvor borgeren ønsker det.
Sidst opdateret 06/05 2015