Gå til indhold

Målgruppe

Borgere med massive psykosociale vanskeligheder

Målgruppen er borgere med massive psykosociale vanskeligheder, som svær psykisk sygdom, svære misbrugsproblemer, som har brug for intensiv social og praktisk støtte, når borgeren flytter i egen bolig, og for efterfølgende at kunne fastholde boligen.

Fx når borgeren flytter fra en § 110-boform, flytter fra gaden eller midlertidigt ophold hos familie og venner, eller ved udskrivning efter et længerevarende ophold på hospital eller et behandlingstilbud.

ACT-metoden kan også benyttes til borgere, som allerede har en bolig, men risikerer at miste den pga. alvorlige psykosociale problemer.

Målgruppen har:

  • behov for indsatser og behandling fra flere systemer 
  • massive misbrugsproblemer og/eller psykiske vanskeligheder
  • problemer med at motiveres og fastholde kontakt til hjælpesystemer og behandlingssteder og dermed svært ved at profitere af ordinære indsatser og behandlingstilbud
  • behov for vedvarende støtte
  • vanskeligt ved at indgå i samfundet som helhed og i sociale relationer med andre mennesker
  • negative erfaringer med de etablerede hjælpesystemer.

Der er tale om borgere, som ikke kan profitere af og fastholde kontakten til de eksisterende tilbud, bl.a. fordi de ikke selv kan kontakte og møde kontinuerligt. Indsatsens overordnede formål er at sikre, at også de mest udsatte borgere får relevant social- og behandlingsmæssig støtte.

Det er ofte ikke muligt at foretage en detaljeret og uddybende social eller behandlingsmæssig udredning af borgeren forud for visitationen.

Borgerne mangler ofte både en social og behandlingsmæssig udredning og har ingen eller sporadisk kontakt med det sociale system og behandlingssystemet. Borgeren visiteres derfor til indsatsen ud fra en vurdering af, at borgeren har et massivt støttebehov, og at borgeren ikke har været i stand til at profitere af eksisterende tilbud.

§ 110 boformer, gadeplansmedarbejdere og frivillige organisationer har ofte den indledende kontakt med borgerne, og foretager motivationsarbejde med borgeren om at modtage yderligere støtte. Derfor er det væsentligt, at disse aktører gøres bekendt med metoden, og hvad ACT-teamet kan tilbyde borgerne.

Sidst opdateret 06/05 2015